Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Kannonkosken työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 69. Kannonkoskella on siis enemmän työllisiä asukkaita, kuin työpaikkoja.

Todellinen työpaikkaomavaraisuus puolestaan kertoo samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta eli, että kuinka monella prosentilla kunnassa asuvalla on varsinainen työnteon paikka asuinkunnassaan (todellinen työpaikkaomavaraisuus = ei pendelöivät työlliset / työvoima * 100). Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Vuonna 2015 Kannonkosken todellinen työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 63, eli vuonna 2015 63 % Kannonkosken asukkaista myös työskenteli Kannonkoskella.

Merkittävimmät tulopendelöintikunnat olivat Saarijärvi (68 matkaa) ja Kivijärvi (46 matkaa). Merkittävimmät lähtöpendelöintikunnat olivat Saarijärvi (92 matkaa) ja Viitasaari (50 matkaa).

Lähde YKR/SYKE, 2015

Väestön sijoittuminen Kannonkoskella vuonna 2017

Lue lisää

Kehittämiskyselyn yhteenveto Kannonkoski

Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Kannonkoskella nousivat esiin erityisesti virkistyskohteet kuten Piispalan alue, hiekkarannat ja Hilmonkosken kalastusalue, sekä taloudellisten mahdollisuuksien kohteet, kuten Piispalan leirikeskus, Hilmonkosken alue ja rautatie sekä luontokohteina mm. Piispalan harjut ja Kivijärven rannat Kehitettävinä…

Lue lisää