Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Kannonkoskella nousivat esiin erityisesti virkistyskohteet kuten Piispalan alue, hiekkarannat ja Hilmonkosken kalastusalue, sekä taloudellisten mahdollisuuksien kohteet, kuten Piispalan leirikeskus, Hilmonkosken alue ja rautatie sekä luontokohteina mm. Piispalan harjut ja Kivijärven rannat

Kehitettävinä kohteina Kannonkoskella nousivat esiin erityisesti matkailukohteiden ja virkistysalueiden kuten Hilmonkosken ja Piispalan kehittäminen sekä taajaman päivittäminen ja asuinalueiden kehittäminen ranta-alueilla.

Väestön sijoittuminen Kannonkoskella vuonna 2017

Lue lisää

Kannonkoski, kuntainfo

Lue lisää